Nieuczciwi handlarze samochodów to temat, którym od dłuższego czasu zajmuje się poseł Liroy-Marzec. Poseł zaproponował rządowi sposób na oszustów, a Ministerstwo Cyfryzacji już pracuje nad zmianą przepisów.

Przeszłości auta już się nie ukryje

Liroy-Marzec chce, by handlarze przestali ukrywać historię wypadkową pojazdów. Zaproponowano prosty sposób na rozwiązanie tego problemu. Poseł zaproponował, by:

„Bazę danych obejmującą szkody posiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tej bazie znajduje się historia wszystkich zgłoszonych szkód komunikacyjnych w ramach obowiązkowej polisy OC oraz Auto Casco. Połączenie baz danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i UFG oraz udostępnienie wypadkowej historii pojazdu przyniosłoby pozytywne skutki społeczne. W ten sposób kierowcy dostaliby do ręki skuteczne narzędzie do ochrony przez oszustami

Okazuje się, że resort cyfryzacji postanowił na poważnie zająć się sprawę. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski powiedział:

„Ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła zakres danych przekazywanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów o szkody istotne pojazdów. Wejście w życie tego przepisu zostało jednakże uzależnione od uruchomienia rozwiązań technicznych, których termin zostanie ogłoszony komunikatem ministra właściwego do spraw informatyzacji. (…) Komunikat ten zostanie ogłoszony co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem”

W momencie, gdy wejdą w życie odpowiednie rozwiązania technologiczne, Towarzystwa Ubezpieczeniowe dzięki systemowi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będą mogły przekazywać do centralnej ewidencji pojazdów danych o istotnych szkodach w pojeździe.

Jak uniknąć oszustwa?

Kierowca, który chce zakupić pojazd może obecnie na własną rękę sprawdzić pojazd przed zakupem. „Historia pojazdu” to bezpłatne narzędzie, gdzie po wpisaniu numeru VIN i daty pierwszej rejestracji system pokaże dane dotyczące aktualnego ubezpieczenia OC, przeglądu rejestracyjnego, poprzedniego właściciela oraz zarejestrowanego stanu licznika.

Źródło: www.dziennik.pl