Kolizja drogowa może być dla nas stresującym doświadczeniem. Tym bardziej, że nie zawsze wiemy jak powinno wyglądać nasza postępowanie w razie stłuczki i to bez względu na to, kto jest uczestnikiem zdarzenia. A co zrobić, jeśli sprawcą wypadku był obcokrajowiec?

Kolizja z udziałem auta zarejestrowanego na terenie Unii Europejskiej

Kolizja drogowa z pojazdem zarejestrowanym w innym państwie może być dla nas bardzo trudnym doświadczeniem. W takiej sytuacji zazwyczaj pojawia się pytanie – co dalej? Tym bardziej, że kierujący pojazdami zarejestrowanymi w państwach EOG, Andory lub Serbii nie mają obowiązku posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC – Zielonej Karty. Jak w takim razie powinniśmy się zachować? Przede wszystkim należy spisać numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy szkody oraz wykonać zdjęcie Zielonej Karty ( o ile sprawca ją posiada) lub spisać jej numer i nazwę ubezpieczyciela. A jeśli nie wzywaliśmy policji warto sporządzić wraz ze sprawcą z oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Sytuacja będzie nieco bardziej klarowna, jeżeli będziemy wiedzieli, w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy. Wówczas możemy sprawdzić w wyszukiwarce korespondentów (która jest dostępna na stronie PBUK), to czy wspomniane towarzystwo ma nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, szkodę należy zgłosić temu korespondentowi. Jeśli jednak go nie znajdziemy będziemy musieli skontaktować się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A.. Szkodę możemy także zgłosić w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, które pełnią rolę agenta PBUK.

Jak już wspominaliśmy, jeżeli nie wiemy, w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy, należy skontaktować się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A.. Szkodę zgłosimy w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, podając numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy. Ale uwaga! Istotne są tablice rejestracyjne, a nie obywatelstwo lub narodowość kierowcy. Na mocy porozumień zawartych z PBUK towarzystwa te zawiadomią odpowiednie instytucje o szkodzie oraz wykonają oględziny i wycenę szkód w naszym pojeździe.

Zdarzenie z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał Zieloną Kartę

Jeżeli kierujący pojazdem zarejestrowanym w państwach EOG, Andory lub Serbii posiada przy sobie międzynarodowy dowód ubezpieczenia OC – Zieloną Kartę to w razie wypadku powinniśmy spisać numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy szkody oraz numer Zielonej Karty i nazwę ubezpieczyciela. Podobnie jak wcześniej, jeśli policja nie interweniowała w zdarzeniu przygotujmy ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Później możemy sprawdzić w wyszukiwarce korespondentów, czy towarzystwo, które wystawiło Zieloną Kartę ma nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, musimy zgłosić szkodę właśnie do niego. Jeśli jednak nie znajdziemy korespondenta towarzystwa, które wystawiło daną Zieloną Kartę skontaktujmy się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. lub zgłośmy szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, pełniących funkcję agenta PBUK.

Kolizja z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne

A co zrobić, jeśli sprawca zdarzenia posiada ubezpieczenie graniczne? Wówczas, w celu likwidacji szkody skontaktujmy się z zakładem ubezpieczeń, który wystawił polisę ubezpieczenia granicznego. Może się jednak okazać, że dokument nie jest ważny. Co wówczas? W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie komunikacyjnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Pamiętajmy także o tym, że w razie pytań lub wątpliwości zawsze warto skontaktować się z PBUK. Czy wiesz że większość ubezpieczeń jest zaniżana? Miałeś szkodę w ciągu trzech ostatnich lat? Z Moje Odszkodowania sprawdzisz jaką możesz otrzymać dopłatę do odszkodowania.

Źródło: PBUK / Tekst zawiera linki sponsorowane