Jak powszechnie wiadomo, nabywca używanego samochodu może, ale nie musi korzystać z polisy OC zbywcy pojazdu. W jakiej sytuacji, zatem warto wypowiedzieć umowę OC i jak to zrobić? Ile czasu mamy na dopełnienie formalności związanych z ubezpieczeniem OC sprzedającego? 

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę – na czym polega? 

Przede wszystkim warto podkreślić, że zbywca pojazdu nie może przed lub po sprzedaży samochodu samodzielnie wypowiedzieć umowy OC i w ten sposób odzyskać część składki. Wynika to z tego, że nowy właściciel ma prawo do tego, by korzystać z polisy aż do końca jej trwania lub wypowiedzieć umowę i wykupić nowe ubezpieczenie OC. Oznacza to, że poprzedni właściciel otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia dopiero wówczas, gdy nabywca złoży wypowiedzenie OC. 

Nie zapominajmy o tym, że po dokonaniu transakcji sprzedający musi w ciągu maksymalnie 14 dni od sprzedaży powiadomić ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Leży to w interesie obu stron, ponieważ po zgłoszeniu zmiany, polisa OC zostanie przypisana do nowego posiadacza pojazdu, zapewniając mu ochronę, ale też wywołując konieczność dokonywania ewentualnych opłat (np. pozostałych do zapłaty rat). 

Kiedy warto wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela? 

Zakup samochodu z polisą OC, która została zawarta na długi okres ubezpieczenia to dobre rozwiązanie. Dzięki temu nie trzeba przejmować się formalnościami i można zaoszczędzić na płaceniu składki przez kilka miesięcy. Jednak w praktyce zdarza się, że nabywca pojazdu może chcieć wypowiedzieć umowę OC. Jednym z takich przypadków jest rekalkulacja składki. Wynika to z tego, że ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, ale wysokość płaconej składki zależy od właściciela pojazdu. Oznacza to, że bardziej doświadczeni kierowcy, posiadający wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę, płacą niższe ubezpieczenie niż np. młodzi kierowcy. Dlatego w momencie zmiany właściciela pojazdu zakład ubezpieczeniowy ma prawo do rekalkulacji składki na podstawie danych nowego nabywcy. Wówczas może się okazać, że będzie ona wyższa i konieczna będzie dopłata do aktualnej polisy. W takiej sytuacji nabywca może chcieć poszukać korzystniejszej oferty u innego ubezpieczyciela, więc konieczne będzie wypowiedzenie umowy OC. 

Do wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę dochodzi także wówczas, gdy znalazł on lepszą ofertę u innego ubezpieczyciela lub ma złe doświadczenie związane z pracą danego towarzystwa. 

Wypowiedzenie OC przez nabywcę – jakie formalności? 

Nabywca pojazdu ma prawo do tego, by rozwiązać umowę OC przed terminem jej obowiązywania. Szczegółowe zasady wypowiedzenia ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Powołując się na powyższą podstawę prawną, należy przygotować pisemny wniosek zawierający:  

  • imię, nazwisko i adres korespondencyjny posiadacza ubezpieczenia,   
  • nazwę i adres korespondencyjny ubezpieczyciela,  
  • markę, model i numer rejestracyjny pojazdu,  
  • numer polisy OC i okres ubezpieczenia,  
  • nagłówek „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC”,  
  • krótką informację o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
  • datę i podpis osoby wypowiadającej ubezpieczenie. 

Uwaga! Dokument ten należy wydrukować i własnoręcznie podpisać, a następnie dostarczyć do firmy ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie OC nabywcy może złożyć tylko aktualny właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

Należy bezwzględnie pamiętać, że po wypowiedzeniu polisy OC mamy obowiązek wykupić nowe ubezpieczenie. Niezwykle istotne jest to, by nie dopuścić do przerwy w jego trwaniu – nawet jeden dzień bez ochrony stwarza ryzyko nałożenia kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. A w przypadku jazdy samochodem bez wykupionego ubezpieczenia OC i spowodowania kolizji lub wypadku, konieczne będzie naprawienie szkód osób trzecich z własnych środków.   

Źródło: Link4