Na mocy obowiązujących przepisów posiadacze samochodów muszą robić badanie techniczne auta, nazywane często przeglądem. To, jak często należy dopełniać tego obowiązku, zależy m.in. od wieku i rodzaju pojazdu. Powadzenie auta bez ważnego badania technicznego, wiąże się z ryzykiem nałożenia mandatu. Ale czy można ubezpieczyć samochód bez przeglądu? 

Kara za brak przeglądu pojazdu 

Obowiązek przeprowadzania badania technicznego pojazdu minimalizuje ryzyko poruszania się po polskich drogach samochodów, które są uszkodzone, mają poważne wady i z różnych względów nie powinny być użytkowane. Jaki mandat za brak przeglądu możemy zapłacić? Jeśli zostaniemy zatrzymani przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, a nasz samochód nie będzie posiadał ważnego badania technicznego, możemy się spodziewać mandatu w wysokości od 1500 do 5000 zł. Ale to nie wszystko. Pojazd bez przeglądu nie powinien być użytkowany, dlatego kolejną karą jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Nawet, jeśli nie mamy przy sobie dowodu rejestracyjnego, dojdzie do jego zatrzymania wirtualnie. Co więcej, informacja na ten temat pojawi się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – co należy zrobić? 

Nie każdy wie, że w powyższej sytuacji od funkcjonariusza otrzymamy dokument, który uprawni nas do dojechania do najbliższej stacji kontroli pojazdów w celu odbycia przeglądu. Badanie powinno być wykonane w ciągu 7 dni, jednak w tym czasie nie możemy poruszać się autem bez ograniczeń. Nie zapominajmy, bowiem o tym, że nasz samochód może mieć usterki, które mogą być przyczyną wypadków. Dlatego warto jak najszybciej dopełnić tego obowiązku – jest to istotne nie tylko dla naszego bezpieczeństwa, ale też i naszych pasażerów, innych kierowców oraz pieszych. 

Jeśli okaże się, że z autem wszystko jest w porządku, to wówczas na stacji kontroli pojazdów otrzymamy zaświadczenie, które umożliwi nam poruszanie się samochodem przez 30 dni. W tym czasie należy udać się do wydziału komunikacji, dzięki czemu wpis o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego zostanie wykreślony. 

Samochód bez aktualnego przeglądu a ubezpieczenie OC 

Niektórzy z nas mogą zastanawiać się nad tym jak wygląda kwestia ubezpieczenia auta bez ważnego przeglądu. Czy można kupić polisę bez aktualnego badania technicznego? Zależy to przede wszystkim od polityki danego ubezpieczyciela. W przypadku automatycznie odnowionej polisy OC firma nie zweryfikuje czy mamy ważny przegląd. Natomiast przy zawieraniu umowy towarzystwo może sprawdzić, czy badanie zostało wykonane. Wynika to z tego, że czynnik ten wpływa na ryzyko ubezpieczeniowe – w przypadku takiego auta istnieje większe niebezpieczeństwo wystąpienia usterek, które mogą być przyczyną wypadku. W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może ocenić, czy rzeczywisty stan pojazdu przyczynił się do spowodowania zdarzenia i wówczas może nas nawet obciążyć częścią lub całością kosztów związanych z likwidacją szkody.   

Zatem czy można ubezpieczyć auto bez przeglądu? Nawet, jeśli uda nam się kupić polisę OC bez badania, nie zwlekajmy z dopełniłem obowiązku w tej kwestii. Pamiętajmy, że w takim przypadku chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu drogowego. 

Źródło: AVIVA