Chyba każdemu z nas w natłoku codziennych zajęć zdarzyło się o czymś zapomnieć. Niestety czasami może to nieść ze sobą także poważne konsekwencje – na przykład, jeśli zapomnimy o okresowym badaniu technicznym naszego pojazdu i wyjedziemy nim na drogę. Co się może stać, jeśli zatrzyma nas wówczas policja? Jakie są kary za brak przeglądu w 2022 roku? 

Przegląd techniczny samochodu – przepisy 

Większość z nas jest świadomych tego, że po drogach publicznych powinny poruszać się wyłącznie sprawne technicznie pojazdy. Dlatego nikogo raczej nie dziwi fakt, że ustawodawca stworzył przepisy nakazujące wręcz kierowcom dbanie o jak najlepszą kondycję podzespołów samochodów. To właśnie podczas przeglądu technicznego możemy uzyskać pozwolenie na dalsze użytkowanie samochodu po drogach – oczywiście o ile wcześniej przejdzie pozytywnie kontrolę. 

Przypominamy, że obowiązek ten na właścicieli pojazdów nakłada Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. 

Jak często należy wykonywać przegląd techniczny auta? 

W języku potocznym określenie „przegląd techniczny” często stosowany jest zamiennie z „badaniem okresowym”. Dlatego warto sprostować, że przepisy w Polsce wyróżniają trzy rodzaje przeglądów, takie jak: 

  • badanie okresowe, wykonywane w interwałach czasowych zależnych od wieku pojazdu, 
  • badanie dodatkowe, wykonywane niezależnie od badań okresowych, najczęściej po wykryciu wcześniej konkretnej usterki – badanie to polega na kontroli, czy usterka ta została już usunięta, 
  • badanie zgodności z warunkami technicznymi, dotyczy pojazdów zabytkowych zanim zostaną one zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Ze względu na swoją specyfikę, zdecydowaną większość kierowców interesują badania okresowe, czyli popularne przeglądy techniczne. Jak często musimy odwiedzać diagnostów w okręgowych stacjach kontroli pojazdów? Wszystko zależy od wieku pojazdu: 

  • samochód nowy – pierwsze badanie okresowe należy wykonać w terminie 3 lat od zakupu auta, kolejne po 2 latach, trzecie badanie i kolejne wykonywane muszą już być co roku, 
  • samochód używany (starszy, niż 5 lat) – badanie okresowe musi być wykonywane co roku. 

Przegląd samochodu – ile kosztuje? 

Nie każdy wie, że ceny badań okresowych nie uległy zmianie od wielu lat. Pomimo wielokrotnych prób zmian w tym zakresie, kolejne resorty transportu nie zdecydowały się na podwyżki cennika. Oznacza to, że koszt wykonania badania okresowego samochodu osobowego nadal wynosi 99 zł – składa się na to 98 zł kosztów usługi i opłata ewidencyjna w wysokości symbolicznej złotówki. 

Kara za brak przeglądu w 2022 

Z uwagi na fakt, że badanie okresowe pojazdu wykonujemy tylko raz na 12 miesięcy (a w przypadku nowych aut nawet raz na 3 lata), łatwo jest przeoczyć wykonanie go w terminie. Pomocne może się okazać zainstalowanie aplikacji mObywatel, która sygnalizuje zbliżający się koniec ważności przeglądu. Niemniej, nawet i to może nas w pełni nie uchronić przed roztargnieniem, a w konsekwencji jazdą bez ważnych badań technicznych. Jakie są, więc kary za brak przeglądu w 2022 roku? Aktualna wysokość takiego mandatu to maksymalnie 500 zł. Warto zaznaczyć, że policjanci mają tutaj jednak dużą dowolność, ponieważ najniższa możliwa kara to zaledwie 20 zł. Praktyka pokazuje, że najczęściej nakładane są mandaty w wysokości ok. 100-150 zł. Co ważne, taryfikator mandatowy nie przewiduje dodatkowych punktów karnych za takie wykroczenie. Przypominamy, że ostateczna wysokość mandatu zależy od stanu technicznego pojazdu oraz czasu, jaki upłynął od terminu ważności poprzedniego badania okresowego. 

Dodatkowe kary za brak przeglądu 

Warto podkreślić, że sam mandat to nie jedyna konsekwencja, jaka może spotkać kierowcę podczas kontroli drogowej. Wraz z mandatem może zostać zatrzymany dowód rejestracyjny. A co za tym idzie konieczne będzie wezwanie lawety, która odholuje auto do warsztatu, a następnie do najbliższej stacji kontroli pojazdów (SKO). To tam zostanie wykonane badanie dodatkowe, które będzie miało na celu usunięcie usterki. Jeśli jedynym uchybieniem jest brak ważnych badań technicznych, wówczas wystarczy transport prosto do SKO. Następnie na podstawie wydanego przez diagnostę zaświadczenia, możemy udać się do wydziału komunikacji – tam urzędnicy odblokują elektroniczny dowód rejestracyjny naszego pojazdu. Jak widać, konsekwencje i kary za brak przeglądu mogą być naprawdę dotkliwe a do tego czasochłonne. Dlatego z pewnością warto dopilnować tego terminu, by nie zapomnieć o najbliższym okresowym badaniu technicznym naszego samochodu. 

Źródło: Compensa TU S.A. VIG