Zgodnie z naszym prawem każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważną polisę OC. To właśnie dzięki temu ubezpieczeniu jesteśmy chronieni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do których doprowadziliśmy. Czy jednak zawsze trzeba mieć numer rejestracyjny, by wykupić polisę? Czy można zakupić ubezpieczenie OC na numer VIN?

Numer VIN – czym jest?

Numer VIN to numer identyfikacyjny pojazdu, który jest nadawany przez producenta auta – skrót pochodzi od angielskiej nazwy Vehicle Identification Number. Zbudowany jest z 17 znaków, w których skład wchodzą zarówno cyfry, jak i litery (wyłączając litery I, O oraz Q). Na świecie stosuje się dwie normy zapisów numerów VIN – jedna dotyczy Unii Europejskiej (norma ISO-3779), druga Ameryki Północnej. Biorąc pod uwagę standard ISO-3779, który dotyczy Polski, z zapisu możemy dowiedzieć się między innymi tego, jaki jest region, z którego pochodzi producent auta, poznać owego producenta oraz typ pojazdu. Cyfry od 10 do 17 są zaś unikatowym numerem, który opisuje dany egzemplarz pojazdu.

Przypominamy, że numer VIN możemy znaleźć w dokumentach pojazdu lub na tabliczce znamionowej, która zazwyczaj znajduje się na dole przedniej szyby (od strony kierowcy), a także na słupku bocznym (również od strony kierowcy).

Czy można zakupić OC na numer VIN?

Czy jest jednak możliwe ubezpieczenie samochodu posiadając jedynie numer VIN? W kilku szczególnych sytuacjach tak. Przede wszystkim w ten właśnie sposób można ubezpieczyć auto, które jest jeszcze niezarejestrowane. Wówczas zawiera się umowę ubezpieczeniową właśnie na wspomniany numer VIN. Pamiętajmy jednak, że jak tylko pojazd uzyska dowód i numer rejestracyjny koniecznie jest przekazanie tych danych ubezpieczycielowi (umowa uzupełniana jest wtedy o aneks zawierający dany numer). I uwaga! Jeśli jednak przez 30 dni od podpisania umowy pojazd nie zostanie zarejestrowany, możliwe jest odstąpienie od ubezpieczenia – dotyczy obu stron umowy.

Ubezpieczenie OC na numer VIN możemy wykupić jeszcze w przypadku:

  • ubezpieczenia nowego samochodu zakupionego w salonie,
  • sprowadzenia nowego auta z zagranicy,
  • sprowadzenie auta, które jest już zarejestrowane, lecz nie w Polsce, a jego rejestracja na terenie naszego kraju jest dopiero planowana.

Doświadczenie pokazuje, że można ubezpieczyć niezarejestrowany samochód. W tym celu możemy udać się do placówki towarzystwa ubezpieczeniowego bądź skontaktować się ze swoim agentem już w dniu złożenia wniosku o rejestrację. To o tyle ważne, że brak OC wiąże się z określonymi karami finansowymi – im szybciej będziemy pewni, że mamy podpisaną umowę ubezpieczeniową, tym będziemy spokojniejsi.

Samochód zarejestrowany za granicą a ubezpieczenie

We wspomnianych powyżej sytuacjach był przypadek dotyczący sprowadzenia auta, które jest na dany moment zarejestrowane za granicą, a jego rejestracja na terenie naszego kraju jest dopiero planowana. Może to rodzić pytanie o to czy możliwa jest też opcja zakupu ubezpieczenia OC na numer VIN dla aut, które wcale nie mają w planach przerejestrowania. Takiej możliwości nie ma. Przykładem może być sytuacja, gdy samochód zarejestrowany jest w Niemczech i tam też mieszka na co dzień jego właściciel, ale chciałby zakupić OC w Polsce, ponieważ tutaj znalazł tańszą ofertę.

Żaden ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na zawarcie standardowej rocznej polisy OC dla samochodu zarejestrowanego poza Polską, ponieważ jest to sprzeczne z prawem. Przypominamy, że ubezpieczenia OC na numer VIN dla auta, które jest zarejestrowane za granicą, można wykupić tylko na 30 dni. To tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe, na które można zdecydować się tylko raz i nie jest ono automatycznie przedłużane (jak dzieje się to w przypadku standardowego OC).

Dlaczego jednak jest to tylko 30 dni? Wynika to z regulacji prawnych – właśnie tyle czasu ma właściciel auta na zarejestrowanie samochodu, który sprowadził do Polski (taki sam termin odnosi się do osób, które kupiły nowe auto). Jeśli wówczas zgodnie z założeniami kierowca złoży wniosek o zarejestrowanie auta do urzędu i otrzyma tymczasowe tablice rejestracyjne, może zacząć ubiegać się o podpisanie umowy na 12-miesięczną polisę OC. I uwaga! Niezarejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni od jego nabycia wiąże się z karą finansową w wysokości od 200 do nawet 1000 zł – wynika to z przepisów, które weszły w życie w styczniu 2020 roku.

Sprowadzenie z zagranicy wyrejestrowanego auta – brak możliwości zakupu OC

Warto dodać, że w przypadku sprowadzenia z zagranicy samochodu używanego, które w kraju swojego pochodzenia zostało już wyrejestrowane i nie ma nawet tablic tymczasowych, nie możemy ubiegać się o ubezpieczenie OC na numer VIN. Numer ten nie jest, bowiem dowodem rejestracyjnym, a tym bardziej tablicami rejestracyjnymi – bez nich nie można poruszać się po drogach, a żaden zakład ubezpieczeń w takiej sytuacji nie zaoferuje swojej polisy. Istotne jest to, że bezpiecznie oznacza także zgodnie z prawem.

Źródło: UNIQA