Przewóz osób

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami    

6 punktów

 

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych

 

  4 punkty
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym

 

1. O 1 osobę 1 punkt
2. O 2 osoby 2 punkty
3. O 3 osoby itd…. 3 punkty
4. O 10 osób lub więcej  10 punktów
 

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach:

 

2 punkty

 
Rozkoduj VIN: