Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania   5 punktów
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony   3 punkty
Naruszenie zakazu wyprzedzania 1. Na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 10 punktów
2. Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5 punktów
3. Na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5 punktów
4. Na skrzyżowaniach 5 punktów
5. na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi 5 punktów
6. na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5 punktów
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” 5 punktów
Zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 3 punkty
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 3 punkty

 

 
Rozkoduj VIN: