W związku z tym, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dopilnowanie wszelkich terminów z nim związanych jest niezwykle ważne. Tym bardziej, że każdy kierowca w momencie stłuczki czy zakupu używanego samochodu chciałby mieć pewność, że „druga strona” również dopełniła swojego obowiązku w zakresie posiadania polisy OC. Dlaczego jest to takie istotne? Brak aktualnej umowy OC niesie ze sobą określone prawem konsekwencje. Zatem jak sprawdzić czy ubezpieczenie nie straciło ważności?

Kiedy wiedza na temat ważności ubezpieczenia OC ma znaczenie?

Wiedza o tym, do kiedy ważne jest OC okazuje się szczególnie przydatna w momencie spowodowania wypadku lub stłuczki. Wynika to z tego, że właśnie z tej obowiązkowej polisy pokrywane są koszty ewentualnych szkód, które wyrządzono poszkodowanemu. Dlatego w przypadku, gdy sprawca zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, za naprawę spowodowanych przez siebie zniszczeń będzie musiał zapłacić samodzielnie, regulując płatności wobec UFG – Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Może się okazać, że następstwa zdarzenia są naprawdę duże a tym samym brak ważnego OC będzie bardzo dotkliwy finansowo.

Wiedza na temat umowy OC jest również ważna w sytuacji, gdy decydujemy się na zakup używanego pojazdu. Mimo tego, że zazwyczaj możemy zaufać sprzedawcy w kwestii podanych przez niego terminów dotyczących aktualnej polisy OC, warto się ostatecznie upewnić co do ważności umowy. Tym bardziej, że w przypadku zakupu używanego pojazdu obowiązek ubezpieczenia OC komunikacyjnego przechodzi na nowego właściciela, a ewentualne konsekwencje finansowe dotkną solidarnie zarówno jego, jak i zbywcę pojazdu.

Wiedza o dacie wygaśnięcia dotychczasowego OC jest ważna także w kontekście wyboru nowego ubezpieczyciela. Zarówno, jeśli chodzi o naszą aktualną polisę, jak i umowę OC przekazaną nam przez zbywcę pojazdu.

Jak sprawdzić informacje na temat polisy OC?

Standardowo chcąc sprawdzić ubezpieczenie OC sięgamy do dokumentów, szukamy kontaktu z ubezpieczycielem lub swoim agentem ubezpieczeniowym. Jednak dużo szybszym sposobem na to, by skontrolować ważność ubezpieczenia są aplikacje na smartfony, które umożliwiają korzystanie z szeregu usług instytucji i urzędów.

Dla osób, które chcą sprawdzić ważność polisy OC komunikacyjnego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotował dwie takie aplikacje:

  • Aplikacja Na Wypadek – przeznaczona dla osób, które uczestniczyły w kolizji i oprócz terminu upływu ważności OC, potrzebują także dodatkowych informacji na temat postępowania w takiej sytuacji;
  • Aplikacja Kup Auto – dedykowana użytkownikom, którzy noszą się z zamiarem zakupu używanego pojazdu. Pomaga nie tylko w sprawdzeniu OC, ale także zawiera wiele przydatnych wskazówek w procesie nabywania i sprzedaży pojazdów.

Alternatywą dla osób, które nie chcą instalować aplikacji jest weryfikacja OC w serwisie UFG. W formularzu należy podać takie informacje jak numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, którego dotyczy sprawdzana polisa. W celach informacyjnych trzeba także podać datę i kraj, w którym miało miejsce zdarzenie (np. wypadek). Po wpisaniu kodu weryfikacyjnego użytkownik otrzymuje takie dane, jak:

  • marka oraz model sprawdzanego pojazdu;
  • nazwa firmy ubezpieczającej;
  • numer aktualnie obowiązującej polisy OC.

Jak widać ubezpieczenie OC możemy sprawdzić w prosty sposób, dzięki temu kontrolowanie daty wygaśnięcia umowy jest znacznie ułatwione. Pamiętajmy też, że nie zawsze posiadamy polisę, która odnowi się automatycznie (np. po zakupie pojazdu).

Dlaczego należy kontrolować ważność polisy OC?

Jak już wyżej wspominaliśmy istnieje kilka sytuacji, w których warto zweryfikować ważność polisy OC. Tym bardziej, że względy finansowe odgrywają tu kluczową rolę. Należy też uświadomić sobie, że nie tylko kontrola policyjna jest w stanie wykryć to, że właściciel pojazdu nie przedłużył polisy OC w odpowiednim terminie. Bowiem podczas rutynowej weryfikaji systemu może to sprawdzić również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co więcej, brak ważnego OC może wyjść na jaw w momencie stłuczki lub poważniejszego wypadku. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć takich zdarzeń losowych, dlatego nie warto świadomie rezygnować z ciągłości ubezpieczenia OC. Szczególnie, że nie spełnienie obowiązku posiadania ubezpieczenia wiąże się z nałożeniem kary za brak OC, która może znacznie obciążyć nasz domowy budżet.

Nieważne OC – co zrobić?

Jeżeli samodzielnie ustalimy, że nie posiadamy aktualnej polisy OC w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić to, przez jak długi okres czasu jeździliśmy bez ubezpieczenia. Na tej podstawie będziemy mogli uiścić odpowiadającą temu terminowi opłatę karną. Pamiętajmy o tym, że jeśli taka sytuacja będzie wykryta przez UFG lub policję obowiązek zapłacenia kary będzie nam narzucony odgórnie. Niezwykle ważne jest także to, by równolegle do wykonywania tych czynności zadbać o ubezpieczenie OC.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia