Jazda pod wpływem alkoholu, nadmierna prędkość, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych to tylko kilka najczęstszych przewinień kierowców. Wystarczy chwila nieuwagi, pośpiech a czasami brawura, by przekonać się jakie sankcje spotykają osoby łamiące prawo drogowe. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda aktualny taryfikator mandatów.

Taryfikator mandatów 2020

Wysokość mandatów karnych za wykroczenia drogowe reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624). Taryfikator mandatów podzielony jest na kilka kategorii, w których skatalogowane są przewinienia kierowców. Jakie są najwyższe kary za poszczególne wykroczenia dotyczące ruchu pojazdów? Sprawdziliśmy za co przykładowo możemy dostać najwyższy mandat przy podziale na poszczególne kategorie. W aktualnym taryfikatorze najwięcej zapłacimy za:

 • Włączanie się do ruchu
 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu -> 300 zł
 • Prędkość i hamowanie
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km -> od 400 do 500 zł
 • Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić -> od 200 do 400 zł
 • Wymijanie, omijanie i cofanie
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu -> 500 zł
 • Wyprzedzanie
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym -> 350 zł
 • Przecinanie się kierunków ruchu
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią -> 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu -> 350 zł
 • Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza -> 200 zł
 • Holowanie
 • Przewinienia związane z holowaniem w większości obłożone są karą pieniężną w wysokości 250 zł m.in. za holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem
 • Autostrady i drogi ekspresowe
 • Większość wykroczeń z tej kategorii objętych jest grzywną w wysokości 300 zł m.in. za naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej
 • Zatrzymanie i postój
 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej -> od 200 do 300 zł
 • Używanie świateł zewnętrznych
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności -> od 150 do 300 zł
 • Używanie pojazdów w ruchu drogowym
 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym -> 300 zł
 • Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
 • Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego -> od 100 do 300 zł
 • Przewóz osób
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu; Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę określonych miejsc -> od 100 za każdą osobę ponad określoną liczbę nie więcej niż 500 zł
 • Kierujący
 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami -> 500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu -> 500 zł
 • Inne wykroczenia
 • Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego -> 400 zł
 • Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach -> od 200 do 500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych : D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29; parkowanie w miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych -> 800 zł

 

Jak widać najwyższe kary w wysokości 800 zł nie obowiązują za niebezpieczne manewry a za parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Może już w tym roku ruszą prace nad projektem ustawy i przekonamy się czy wprowadzone zostaną nowe, wyższe mandaty uzależnione np. od dochodów.

Źródło: Taryfikator Mandatów Karnych

 
Rozkoduj VIN: