Jeszcze w tym roku mają wejść w życie nowe zasady, które będą obowiązywać podczas kontroli kierowców przez policję. Projekt przepisów został już przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Planuje się, że zmiany wejdą w życie już od 7 listopada. Podpowiadamy jak będzie wyglądała kontrola.

Gdzie będą mogli parkować policjanci?

Podczas kontroli policja będzie mogła parkować gdzie chce. Chodzi tu m.in. o takie miejsca niedozwolone jak chodnik lub przystanek autobusowy. Obecnie policjanci również mogą parkować w tym miejscu, ale muszą to robić bez użycia sygnałów świetlnych.

Kierowco! Trzymaj ręce na kierownicy

W nowych przepisach podobnie jak w obecnie obowiązujących, podczas kontroli kierowca nie będzie mógł bez polecenia policjanta wysiąść z samochodu, a ręce cały czas będzie musiał trzymać na kierownicy. Za złamanie tych zasad grozi nawet 500 zł mandatu.

Policjanci skontrolują licznik

Podczas kontroli policjanci będą sprawdzać stan licznika i wpiszą go do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Kierowca będzie musiał obowiązkowo umożliwić policjantowi przeprowadzenie kontroli wewnątrz pojazdu. Wyjątkiem będzie badanie trzeźwości. W tym przypadku policjanci będą badać tylko alkomatem i nie będą musieli się nawet legitymować.

Kiedy nie zobaczysz legitymacji policjanta?

Brak konieczności wylegitymowania się przez policjanta będzie miał związek, gdy kierowca zostanie zatrzymany po pościgu, jeśli jest podejrzany o kradzież pojazdu lub w środku znajdują się osoby szukane przez organy ścigania.

Kontrola pojazdu – jak to wygląda teraz?

Obecnie policjanci w każdym momencie mogą zatrzymać kierowcę. Konieczność zatrzymania się jest sygnalizowana tzw. lizakiem. Gdy widoczność jest ograniczona w miejsce lizaka pojawia się latarka z czerwonym światłem.

Jeśli chodzi o nieumundurowanych policjantów to mogą oni kontrolować kierowców tylko w obszarze zabudowanym. Zatrzymanie sygnalizują podobnie lizakiem lub latarką z czerwonym światłem. Oprócz tego muszą obowiązkowo wylegitymować się na samym początku kontroli. W przypadku policjantów w mundurach pokazanie legitymacji służbowej odbywa się na żądanie zatrzymanego kierowcy.

Policjanci poruszający się radiowozem również mogą zatrzymać kierującego. Mogą wysyłać polecenie zatrzymania za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych i świetlnych. Radiowozy nieoznakowane są natomiast wyposażone w specjalne ekrany informujące o konieczności zatrzymania.

Czy kierowca może nie zatrzymać się do kontroli?

W sytuacji, gdy kierowca obawia się zatrzymania przez policjantów i ma uzasadnione podstawy by tego nie robić, może się nie zatrzymać. Musi jednak zgłosić się do najbliższego posterunku policji, by wyjaśnić sprawę. Nie zatrzymanie się do kontroli jest jednak bardzo ryzykowne. Jeśli okaże się, że niezatrzymanie się było bezpodstawne to kierujący może zostać zatrzymany i oskarżony o celowe uniknięcie kontroli. Kodeks karny jasno mówi, że w tym przypadku grozi kara grzywny lub areszt.

Źródło: Gazeta Lubuska