Projekt rozporządzenia dotyczącego szkoleń i warsztatów dla osób przeprowadzających szczegółowe kontrole techniczne na drogach jest już gotowy. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc wyeliminować z dróg złomy i pojazdy, które trują środowisko.

Program szkolenia

W rozporządzeniu znalazł się dokładny program szkolenia i warsztatów dla osób, które będą zajmować się szczegółowymi kontrolami technicznymi. Pojawi się również dokładny wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i warsztatów. Nowe przepisy wejdą w życie 7 listopada 2019 roku.

Czego będą dotyczyć szczegółowe kontrole techniczne?

Kontrole będą obejmowały pojazdy, które wykonują tzw. przewóz osób. Chodzi o pojazdy, które zostały zaprojektowane i wykonane tak, by mogły przewozić: 9 osób łącznie z kierowcą, towary, ładunki oraz nie przekraczają maksymalne masy całkowitej 3,5 t. Do grupy pojazdów zaliczymy również ciągniki kołowe.

Nowe przepisy to odpowiedź na unijne dyrektywy, które wprowadzono po to, by poprawić bezpieczeństwo na drogach i zadbać o środowisko. Ustanowiono minimalne wymogi, które będą miały zastosowanie w systemie drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych, które poruszają się po krajach Unii Europejskiej.

Źródło: auto-swiat.pl