Dostałeś mandat, ale nie zapłaciłeś? Nie wszyscy kierowcy, którzy zostają ukarani mandatem płacą. Wielu z nich po prostu uważa, że nie będzie płacić za wykroczenie. Jakie więc konsekwencje czekają na tych, którzy nie płacą mandatów?

Sąd? Areszt? Prace społeczne?

Osoba, która postanowiła nie płacić za otrzymane mandaty musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Kierowca może trafić m.in. do aresztu. Sąd jednak może zamienić  otrzymana grzywnę na m.in. prace społeczne, gdy okaże się, że egzekucja grzywny nie okazała się skuteczna.

Zgodnie z podstawą prawną Art. 25-27 ustawy z 20 maja 1971 – Kodeks wykroczeń – (DZ.U z 2015 roku r. poz.1094 z późn.zm.) dowiadujemy się, że:

Osoba, która uchyla się od wykonania nałożonej pracy lub nie wyraża zgody na jej podjęcie, może zostać skazana przez sąd na odbycie zastępczej kary aresztu.

Tutaj należy pamiętać, że kara zastępcza nie może przekraczać 30 dni aresztu. Przyjmuje się, że jeden dzień zastępczej kary równa się grzywnie w wysokości od 20 do 150 zł.

Źródło: motofakty.pl

 
Rozkoduj VIN: