Nawet na pięć lat do więzienia może trafić osoba, która fałszowała przebieg w licznikach samochodowych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu karnego. Co oznaczają nowe przepisy?

Zakazy

Nowe przepisy oznaczają kilka zmian. Chodzi tu m.in. o zakaz wymiany drogomierza w pojazdach. Można to zrobić tylko i wyłącznie, gdy został uszkodzony lub wymieniana część w pojeździe jest nierozerwalnie połączona z licznikiem.

Walka z patologią

Nowelizacja ma za zadanie walkę z patalogicznym zjawiskiem jakim jest ingerencja w przebieg pojazdu. Resort sprawiedliwości poinformował:

„Nowelizacja ma wypełnić istniejącą lukę, gwarantując pewność obrotu i zapobiegając nieuczciwym, oszukańczym praktykom sprzedających pojazdy mechaniczne”. „Jednocześnie nowelizacja ma za zadanie zlikwidować proceder polegający na oferowaniu usług zaniżania wskazań drogomierza w pojeździe mechanicznym, który to proceder obecnie jest bezkarny, a w większości przypadków poprzedza zabiegi osób, chcących w oszukańczy sposób sprzedać pojazd”

Za zmianę wskazań licznika, ingerencję w prawidłowy pomiar, wymianę licznika będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Za oszustwo ma odpowiadać np. mechanik, który wykonuje zlecenia, ale także zleceniodawca.

Oprócz tego każdy właściciel, który na stacji kontroli pojazdów nie zgłosi wymiany licznika musi liczyć się z grzywną w wysokości 3 tys. zł. Obecnie SKP mają obowiązek przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców stanu licznika, który spisano podczas badania technicznego. Nowe przepisy oznaczają, że stacje kontroli będą także przekazywać dane o wymianie licznika i jego przebiegu.

Dodatkowe obowiązki

Nowe przepisy sprawiają, że uprawniony diagnosta będzie zobowiązany do sprawdzania wymienionych liczników, pobierania stosownych opłat i przekazywania stanu licznika nowo zamontowanego w pojeździe do centralnej ewidencji pojazdów. Diagnosta będzie mógł również zatrzymać dowód rejestracyjny, gdy:

 

  • Licznik nie odmierza przebiegu w odpowiednich jednostkach miary
  • Odczyt licznika nie jest możliwy
  • Właściciel nie zgłosił pisemnego oświadczenia o wymianie licznika

 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Zmiany w Kodeksie karnym wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Źródło: PAP, auto-swiat.pl