Eksperci zaznaczają, że na drogach w Unii Europejskich, w tym także w Polsce wraz ze wzrostem popularności motocykli zwiększa się też liczba wypadków z udziałem motocyklistów i rowerzystów.

Konferencja „SaferWheels”

Konferencja to efekt współpracy Instytutu Transportu Samochodowego i europejskiego projektu „SaferWheels”, która dotyczyła wypadków drogowych z udziałem kierowców motocykli, motorowerów i rowerów. Przeprowadzone badania pomogły w stworzeniu raportu z rekomendacjami dla Komisji Europejskiej. W zmianach znalazły się m.in. programy szkoleniowe, programy edukacyjne dla motocyklistów, promowanie kasków i odzieży ochronnej oraz przegląd infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo motocyklistów.

Co mówią statystyki?

Komenda Główna Policji informuje, że w 2018 roku wzrosła liczba wypadków z udziałem motocyklistów. Liczba wypadków w 2018 roku w porównaniu do 2017 wzrosła o 19,5%. Wśród rowerzystów był to wzrost o 11,8%, a wśród motorowerzystów o 1,7%. Liczba zabitych również wzrosła –  rowerzyści (+30%), motocykliści (+3%), motorowerzyści (+36%).

Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem motocyklistów

Badania pokazały, że kask posiadało 81% motocyklistów i motorowerzystów oraz 32% rowerzystów. 14% rowerzystów miało kask, ale nie zapięty. Odblaski odnotowano u 12% motocyklistów i motorowerzystów i 21% rowerzystów. Włączone oświetlenie przednie posiadało natomiast 72% motocyklistów i motorowerzystów oraz 20% rowerzystów. Alkohol był przyczyną wypadków u 4% motocyklistów i motorowerzystów oraz 6% rowerzystów.

Za główną przyczynę wypadków uznaje się nadmierną prędkość (22% motocyklistów, 7% rowerzystów).  Na wypadki wpływ miała też błędna obserwacja i ocena sytuacji na drodze (38% wypadków z udziałem motocyklistów i 66% z udziałem rowerzystów).

Na temat programu i planowanych zmian poprawiających bezpieczeństwo na drodze wypowiedziała się Ilona Butler z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS:

„Mamy nadzieję, że ten program przyczyni się po pierwsze do ponownego zwrócenia uwagi na problem jednośladów. Chcielibyśmy żeby znalazł się on już na stale w agendzie i żeby był stale monitorowany.Wiele wskazuje na to, że w przyszłości użytkowników tego typu pojazdów będzie jeszcze więcej.

Przypominamy, że program „SaferWheels” trwał do końca 2018 roku. W projekcie wzięły udział takie kraje jak Wielka Brytania, Polska, Francja, Włochy, Grecja i Holandia. Każdy kraj musiał przeprowadzić dokładne badania 86 wypadków z udziałem motocyklistów i rowerzystów.

Źródło: www.radiozet.pl

 
Rozkoduj VIN: