Można już śmiało powiedzieć, że zaproponowany w ostatnim czasie pomysły dotyczące polis OC nie wejdzie w życie. Ministerstwo Finansów jasno dało do zrozumienia, że nie przewiduje zmian regulacji dotyczących tego ubezpieczenia.

Temat ubezpieczenia OC został przedstawiony przez pomysłodawców jako temat przestrzegania sprawiedliwości. Uznaje się, że to kierowca jest sprawcą szkody a nie pojazd i to właśnie kierowca powinien być ubezpieczony i on odpowiada za szkody. Zgodnie z obecnymi regulacjami ubezpiecza się pojazd, a za szkody odpowiada właściciel.

Zmiany

Posłowie Gosiewski i Ołdakowski proponowali, by składka rosła tylko na danym pojeździe. Piotr Nowak , podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów skomentował interpelację posłów na łamach portalu prawodrogowe.pl. Dowiadujemy się, że:

„Systemy zniżek i zwyżek składki ubezpieczeniowej oparte są na różnego rodzaju czynniki, wśród których jako jeden z najważniejszych można wymienić dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (szkodowość). Należy wskazać, iż kwestia ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, w tym również składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest przedmiotem regulacji ustawowej. Zgodnie z nimi taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń. Przedmiotowe uprawnienie wynika zarówno z unijnych, jak i polskich regulacji”.

Źródło: prawodrogowe.pl, www.jednoslad.pl