Volvo V50 (2007-2012)

Gdzie jest VIN

1. Numer VIN na elemencie stałym znajduje się na środku przegrody czołowej.


Sprawdź numer VIN