Mitsubishi 3000 GT (1997-2000)

Gdzie jest VIN

1. Numer VIN na stałym elemencie znajduje się na przegrodzie czołowej z prawej strony. 2. Tabliczka z numerem VIN znajduje się na przegrodzie czołowej z lewej strony.


Sprawdź numer VIN