Fiat 500L (2012-2018)

Gdzie jest VIN

1. Numer VIN na elemencie stałym znajduje się na podłodze przed fotelem pasażera.

Sprawdź numer VIN