Prawo jazdy kategorii B większości z nas kojarzy się z możliwością kierowania samochodami. Okazuje się, że posiadając ten dokument można kierować innymi pojazdami. Jakimi? Sprawdź to.

Czym można kierować?

Prawo jazdy kategorii B uprawnia m.in. do prowadzenia samochodów, małych motocykli, quadów, ciągników rolniczych, samochodów z przyczepą oraz innymi pojazdami. Wybierając pojazd należy pamiętać m.in. o pewnych warunkach jak np. waga i liczba miejsc, moc, pojemność.

Samochód

Samochód, to podstawowy pojazd, z którym kojarzone jest prawo jazdy kategorii B. Warto pamiętać jednak o ograniczeniach jak m.in. dopuszczalna masa całkowita (dmc maks. 3,5 tony) oraz liczba miejsc (maks. 9 miejsc wraz z kierowcą). Do masy 3,5 tony możemy zaliczyć np. busy, furgony i niektóre samochody ciężarowe

Samochód z przyczepą lekką

Przyczepa lekka to przyczepa o dmc poniżej 750 kg. Maksymalna masa pojazdu i przyczepy nie może natomiast przekraczać 4250 kg.

Samochód z przyczepą

Przyczepa inna niż lekka ma dmc powyżej 750 kg. Posiadając kategorię B można ją ciągnąć, gdy dmc przyczepy i samochodu nie przekracza 3,5 tony. Warunkiem jest również to, że dmc pojazdu powinna stanowić 1,33 dmc przyczepy.

Motocykl do 125 ccm

Do tej kategorii można zaliczyć m.in. skutery i „normalne” motocykle. By móc kierować takimi pojazdami bez specjalnych uprawnień na motocykl należy co najmniej staż jako kierowca kategorii B, a sam pojazd musi posiadać współczynnik mocy do masy pojazdu nie przekraczający 0,1 kW/kg. Okazuje się, że większość motocykli i skuterów o pojemności do 125 ccm spełnia wszystkie wymogi.

Trójkołowiec

Trójkołowce nie są ograniczone limitem maksymalnej mocy i pojemności. Musi on natomiast spełniać wymogi homologacyjne L5e. Chodzi tu m.in. o minimalną odległość pomiędzy kołami oraz posiadanie hamulca postojowego. Podobnie jak w przypadku mniejszych motocykli warunkiem koniecznym jest doświadczenie jako kierowca kategorii B co najmniej 3 lata.

Czterokołowiec lekki

Czterokołowcem lekkim możemy nazywać np. małego quada masie do 350 kg i maksymalnej prędkości do 45 km/h.

Czterokołowiec

Taki pojazd jest traktowany jak pojazd samochodowy o dmc do 550 kg. Mogą więc to być duże quady lub mikrosamochody, którymi można kierować posiadając prawo jazdy kategorii B1.

Ciągnik

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym bez względu na masę oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą lekką. Okazuje się, że można również kierować ciągnikiem z umocowanym na nim maszynie o dużej masie (nie może ona mieć kół i nie jest przyczepą). Natomiast do kierowania ciągnika rolniczego z ciężką przyczepą potrzebne jest prawo jazdy kategorii B+E lub prawo jazdy na ciągnik – kategoria T.

Źródło: motoryzacja.onet.pl

 
Rozkoduj VIN: