Od 1 lipca weszły nowe zmiany dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Egzaminatorzy w ciągu dnia będą mogli przeprowadzić tylko 9 egzaminów praktycznych, wyznaczone będą konkretne godziny egzaminu i pojawią się ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

Tylko 9 egzaminów w ciągu dnia

Nowelizacja przepisów oznacza, że egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić tylko 9 egzaminów praktycznych w ciągu dnia na kat. B. Natomiast jeden egzamin praktyczny nie może odbyć się częściej niż co 50 minut.

Zmiany oznaczają, że egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na spokojną i bardziej obiektywną ocenę kandydata na kierowcę. Oprócz tego wymagania pracodawców co do ilości egzaminów w ciągu dnia się zmniejszy.

Egzamin o ustalonej godzinie

Ministerstwo poinformowało również, że egzamin teoretyczny i praktyczny będzie zaczynał się o dokładnej godzinie ustalonej przez WORD. Zniknie więc dodatkowy stres spowodowany długim oczekiwaniem na swój egzamin.

Co z pieczątkami?

Zmiany oznaczają również uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy w swoich dokumentach nie będą musieli pamiętać o pieczęci. Wystarczy podpis i numer uprawnień.

Mimo to, że nowe przepisy weszły w życie 1 lipca to część zmian zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Mowa tu m.in. o ograniczeniu liczby praktycznych egzaminów oraz o dokładnej godzinie rozpoczęcia egzaminów praktycznych.

Źródło: PAP, tvn24bis.pl