Całkowity lub częściowy brak słuchu nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt dotyczący badań lekarskich.

Nowy projekt

Projekt rozporządzenia „w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców” trafił właśnie do konsultacji społecznych. Wszystko przez wprowadzenie w kwietniu nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z nią częściowy lub całkowity ubytek słuchu nie przeszkadza w zdobyciu uprawnień do kierowania pojazdami, ani nie jest przesłanką do cofnięcia tych uprawnień.

Są jednak pewne wyjątki

Wyjątki dotyczą m.in.:

  • uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D
  • uzyskania uprawnień kategorii C1 lub C, przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B lub posiada je krócej niż dwa lata
  • cofnięcia uprawnień prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która nagle straciła słuch w stopniu, który straciła w wyniku nagłego zdarzenia i nie jest w stanie rozumieć mowę z odległości jednego metra

 

Oprócz tego w projekcie znalazły się zapisy mówiące o szczegółowych warunkach badania lekarskiego zakresie narządu słuchu. Przepisy są dostosowane do zmian ustawowych.

Oprócz tego w projekcie znalazł się 30-dniowy termin, w jakim należy przeprowadzić ponownie badanie lekarskie, gdy osoba lub podmiot, który skierował na badania nie zgadza się treścią orzeczenia lekarskiego. Obecne przepisy określały tylko termin zgłoszenia się na pierwsze badanie. Do jednostki, do której wpłynie wniosek o dodatkowe badanie będzie musiała zawiadomić starostę właściwego na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zakwestionowane orzeczenie lekarskie. W uzasadnieniu możemy zapoznać się z taką opinią:

„Zmiana jest pożądana i ma na celu uniknięcie umyślnego niestawiania się na badania lekarskie przede wszystkim przez osobę, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu albo istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia tej osoby”

Źródło: PAP, www.rynekzdrowia.pl