Rząd pracuje właśnie nad rozwiązaniami, które oznaczają kary za niezachowanie odpowiednich odstępów między pojazdami na drogach szybkiego ruchu. Jak duże będą mandaty?

Zmiany w przepisach

Planuje się, że zmiany w przepisach mają wejść w życie już w przyszłym roku. Gazeta.pl informuje, że trwają już prace nad odpowiednimi regulacjami.

Warto wiedzieć również, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ten problem poruszała już w kwietniu. W swoim programie opracowano analitycznie i zaproponowano zmiany legislacyjne, które mają na celu wprowadzenie odpowiednich odstępów między pojazdami na drogach szybkiego ruchu uwzględniając warunki panujące na drodze.

Eksperci w dziedzinie transportu zaznaczają jednak, że egzekwowanie przepisów może być bardzo trudne. Brakuje obecnie sprzętu, który dokładnie mierzyłby odstępy między pojazdami i rejestrował całe zdarzenie.

Na stronie policja.waw.pl znajdziemy informację, że:

„Art. 19. Kodeksu Drogowego § 2 mówi:. Kierujący pojazdem jest obowiązany: 2. 3. Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. 3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione. 4. Poza obszarem zabudowanym, w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż: 4.1. 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem; 4.2. 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt. 4.1. Pamiętajmy, że bezpieczna odległość między pojazdami zależy od wielu czynników, między innymi od prędkości z jaką jedziemy, od warunków atmosferycznych, a nawet od samopoczucia kierowcy”

Na razie nie wiadomo kiedy nowelizacja przepisów wejdzie w życie. Dla KRBRD temat jazdy na zderzaku jest priorytetem w programie, który ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Źródło: Gazeta.pl, policja.waw.pl, trans.info