Planowane zmiany dotyczące badań technicznych pojazdów oznaczały dla kierowców podwyżki. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Infrastruktury wycofało się z części zmian. Na co więc muszą przygotować się kierowcy?

Szymon Huptyś, rzecznik resortu infrastruktury w rozmowie z „Wirtualną Polską” powiedział, że Ministerstwo Infrastruktury wycofało się z planowanych podwyżek za badanie techniczne pojazdu. Całym projektem zmian zajmuje się Komisja Prawnicza a sama nowelizacja przepisów ma związek z dyrektywą unijną (2014/45/UE) i zakładano, że wejdą one w życie 20 maja. Przepisy od 20 maja 2018 roku mają wejść  w życie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i być zgodne z wspomnianą dyrektywą.

Nie będzie podwyżek

Każdy kierowca, który w terminie wykona badanie techniczne nie zapłaci więcej. Spóźnialscy, którzy przyjadą na przegląd 30 dni lub więcej za późno, zapłacą podwójną stawkę (196 zł).

Przypominamy, że opłaty za badania techniczne są pobierane zgodnie z cennikiem ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261) z późn. zm (Dz.U. z 2005. Nr 155, poz. 1302, Dz.U. z 2009r Nr 155 poz. 1233)  dotyczących wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Nie masz już miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym? To już nie problem i nie trzeba wymieniać dowodu. Wystarczy posiadać przy sobie potwierdzenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Projekt zmian zakłada również to, że nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów zajmie się Transportowy Dozór Techniczny, a nie jak było do tej pory obowiązek spoczywał na starostach. W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że 41 spośród 61 stacji nie spełniało wszystkich wymagań dotyczących badań. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły urządzeń kontrolno-pomiarowych i braku wymaganych dokumentacji.

NIK stwierdziła również, że starostowie nie wywiązywali się z obowiązku sprawdzania każdej stacji pod względem prawidłowości wykonywania badań technicznych.

Kiedy zmiany tak naprawdę wejdą w życie?

Jakiś czas temu projekt ustawy był na etapie rozpatrywania przez Komisję Prawniczą. Przepisy mogą wejść w życie dopiero 3 miesiące od daty ogłoszenia. Uznaje się, że będzie to dopiero w drugiej połowie roku.

Źródło: www.motofaktor.pl, www.motofakty.pl, www.wirtualnapolska.pl