Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wysłała do kancelarii pismo dotyczące zmian tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. Zmiany w tym przypadku mają oznaczać podwyżki.

Ceny nie zmieniły się od 2004 roku

PISKP zauważyła, że opłaty za badania techniczne nie zmieniły się od 2004 roku. W ciągu tych lat wzrosły koszty prowadzenia działalności, które dotyczą Stacji Kontroli Pojazdów. Wyższe koszty działalności dotyczą m.in. podstawowych opłat związanych z utrzymaniem infrastruktury i podatków.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wskazała również, że w 2011 roku zmieniono stawki podatku VAT z 22 do 23%. Po tej zmianie ceny za przeglądy pozostały jednak bez zmian.

Już od kilku lat diagności chcą, by cena obowiązkowego przeglądu samochodu osobowego wynosiła około 150 zł, a w przypadku pojazdu, który wyposażony jest instalację LPG lub CNG, cena takiego badania powinna wynosić około 210 zł.

Wystosowane w ostatnim czasie pismo do premiera nie sprawi jednak, że kierowcy muszą już teraz zacząć się martwić podwyżkami. Władze centralne nie są zbytnio zainteresowane podniesieniem cen za przeglądy. Urzędnicy argumentują to tym, że obecnie brak jakichkolwiek przesłanek, które by tłumaczyły taką decyzję. Często również uderzano w samą kompetencję diagnostów, którym zarzuca się, że badanie techniczne trwa zbyt krótko. Uważa się, że za „10 minut pracy” kasowanie 150 zł nie jest zbyt rozsądne.

Źródło: motoryzacja.interia.pl