28 grudnia 2017 roku rząd przyjął projekt ustawy, który dotyczy elektromobilności i paliw alternatywnych. Nowe regulacje mają doprowadzić do wzrostu zainteresowania samochodami elektrycznymi i pojazdami napędzanymi przez gaz ziemny (CNG). Plany obejmują również rozwój sieci stacji ładowania takich pojazdów.

Nowy projekt

Projekt ma w skrócie pomóc w utworzeniu przez samorządy stref czystego transportu. Będą mogły z nich korzystać tylko pojazdy napędzane alternatywnymi paliwami. Oznacza to, że wjazd do takiej strefy pojazdem napędzanym benzyną lub ropą będzie płatny. Opłata dzienna ma nie być wyższa niż 30 zł, a dochód ma trafić bezpośrednio do gminy.

Nowy projekt zakłada również rozmieszczenie, rozwój i funkcjonowanie infrastruktury ładowania pojazdów. Zakłada się budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych. Dotyczy to m.in. aglomeracji, obszarów gęsto zaludnionych oraz transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych.

Plan zakłada, że do końca 2020 roku sieć bazową będzie tworzyć 6 tysięcy punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy oraz 70 punktów CNG (sprężony gaz).

Źródło: cng-lng.pl